Gevolgen van Corona voor de hypotheekaanvraag

 

Veel ZZP’ers en ondernemers hebben in 2020 en 2021 een slecht jaar gehad als gevolg van de coronacrisis. Het gevolg is dat je jarenlang last kunt hebben van de slechte cijfers wanneer je een hypotheek wilt aanvragen. Stel dat je in 2023 een hypotheek aanvraagt dan dien je immers de jaarcijfers van 2020, 2021 en 2022 te overleggen. Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) heeft middels de NHG regeling een aangepaste werkwijze geïntroduceerd waarmee er in bepaalde gevallen rekening wordt gehouden met de gevolgen van deze bijzondere periode.

De meest ZZP’ers en ondernemers zitten inmiddels in de herstelfase. Blijft de vraag open staan hoe er nu wordt omgegaan met de slechte cijfers van 2020 en 2021.

Het is belangrijk om aan te tonen dat er sprake is van herstel. Dit begint toch weer met aanleveren van de cijfers 2019, 2020 en 2021. Vervolgens is van belang dat de maandcijfers van 2022 worden  overlegd. Wanneer deze cijfers aantonen dat de omzet en winst weer op het niveau liggen van vóór de corona periode is het mogelijk dat de financiële gevolgen van de coronacrisis buiten beschouwing worden gelaten.

Het kan ook zijn dat in de markt een nieuwe marktsituatie is ontstaan. Bijvoorbeeld winkeliers die naar verwachting, structureel minder omzet gaan halen vanwege de verschuiving naar online retailing. In deze situatie wordt het toetsinkomen gecorrigeerd waarbij er rekening wordt gehouden met de nieuwe werkelijkheid. Dit resulteert dus in een lager toetsinkomen en een lagere hypotheek.

 

Hoe om te gaan met overheidssteun

Indien is vastgesteld dat de overheidssteun definitief is hoeft er geen correctie plaats te vinden op het inkomen. Wel is het van belang om aan te tonen dat de verdiencapaciteit bestendig is. Wanneer overheidsschuld terugbetaald moet worden is er sprake van een schuld en vermindert dit de hypotheekmogelijkheden.

Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn?  Bel of mail ons voor een kosteloos adviesgesprek en wij geven jou inzicht in jouw mogelijkheden.