Starter op de woningmarkt

Starter op de woningmarkt en ZZP’er

Veel ZZP’ers die starten op de woningmarkt en nog geen eigen woning hebben ervaren een bepaalde mate van stress. In sommige gebieden zijn de huizenprijzen erg hoog en lijken woningen onbetaalbaar omdat er geen overwaarde ingebracht kan worden door de verkoop van de oude woning. Aanvullende hoor ik vaak de belemmering dat men nog geen drie jaar ondernemer is.

Een eventuele korte periode als ondernemer hoeft geen belemmering te zijn. Om een visie te geven over de betaalbaarheid dien je te kijken naar betaalbaarheid qua koopmogelijkheid en naar de betaalbaarheid qua betaling van de maandlasten. Het grote voordeel van deze tijd, anno 2022, is dat de rente laag is. Wanneer jij als ZZP’er die startend is op de woningmarkt de rente lang vastzet, bijvoorbeeld 20 of 30 jaar en zorgt dat de conditie van een verhuisfaciliteit maximaal ruim is, dan weet je dat de betaalbaarheid qua maandlasten voor een langere periode geborgd is.

Wat kun je maximaal lenen?

De uitdaging die nog overblijft is het maximale bedrag dat je kunt lenen voor het kopen van een huis. Wij maken graag een maatwerk maximaal berekening zodat je een idee hebt wat er mogelijk is.

Zo kunnen we onderzoeken of een aanvullende starterslening mogelijk is, soms is een borgstelling van de ouders haalbaar zodat net iets meer geleend kan worden. In sommige gevallen biedt een familielening of een familieschenking de oplossing.

 

Hoe werkt een starterslening?

Wanneer je op basis van je huidige inkomen niet het volledige bedrag kunt lenen, kun je een starterslening aanvragen. De eerste lening wordt verstrekt met NHG. De tweede lening wordt als aanvullende lening verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Deze 2e lening overbrugt het verschil de tussen de maximale lening en het bedrag dat nodig is voor de financiering van de woning. De maximale starterslening bedraagt maximaal 20% van de koopsom van de woning inclusief het meerwerk. De eerste 3 jaar blijft de starterslening maandlastenvrij. Om dit laatste mogelijk te maken wordt er een combinatielening toegevoegd aan de starterslening. De lasten van de eerste 3 jaar worden betaald vanuit de combinatielening. Op deze wijze blijft de starterslening een volledige box 1 lening waardoor de rente aftrekbaar is. De combinatielening is een box 3 lening en de eerste 3 jaar hoef je geen rente te betalen voor deze lening.

 

Hoe werkt een borgstelling?

Bij borgstelling is er iemand anders, vaak de ouders, die garant voor je staan zodat je aan je verplichtingen kunt voldoet. Concreet betekent dit dat je ouders (als voorbeeld) aansprakelijk zijn wanneer je om welke reden dan ook de hypotheek niet meer kunt betalen. Jouw ouders ondertekenen samen met jou de hypotheekakte. Hiermee verklaren jouw ouders dat zij bereid zijn de hypotheek af te betalen wanneer jij dat niet meer kunt. De geldverstrekker gaat niet zomaar over tot het accepteren van een borgstelling. Zij zal onderzoeken of jouw ouders voldoende vermogen en inkomen hebben om de hypotheekverplichting na te komen. Ook zal de geldverstrekker onderzoeken of jouw inkomensvooruitzicht zodanig is, dat je de hypotheek kunt betalen zonder de garantstelling van de borg. Wanneer de borgstelling niet meer nodig is dan dien je samen een verzoek in tot opheffing van de borgstelling. Een borgstelling kan dus een methode zijn om de hypotheek voor de woning rond te krijgen.

 

Hoe werkt een familielening of familehypotheek

Een familiehypotheek is hetzelfde als een gewone hypotheek, alleen wordt (een deel van) het geld niet geleend van een bank maar van een familielid. Het onderpand van de lening is de woning. Onderling bepaal jezelf de voorwaarden van de lening, zoals het te lenen bedrag, de rente, de looptijd en de manier van aflossing. Je hebt hier enige vrijheid in, doch zijn er wel fiscale en financiële aandachtspunten.

De lening kan zo verstrekt worden dat er wordt afgelost. Dit kan lineair of annuïtair. In beide gevallen wordt deze lening als een box 1 lening beschouwd en is de rente fiscaal aftrekbaar. De lening kan ook aflossingsvrij worden verstrekt. De rente is dan niet aftrekbaar.

Deze afspraken leg je vervolgens vast bij de notaris. Voordeel is dat de geldgever en geldnemer uit één familie komen en op een heel andere manier afspraken kunnen maken over de hypotheeklening. Wanneer je inkomen vervolgens stijgt kun je een deel van de familielening overhevelen naar de bank, zodat de familie het geld weer terugontvangt.

 ZZP’er en starter kan een goede combinatie zijn op de woningmarkt. Wanneer het inkomen onvoldoende is zijn er nog steeds mogelijkheden wanneer een combinatie wordt gelegd met een starterslening, borgstelling of een familielening.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie over hoe wij jou kunnen helpen bij het financieren van je eerste woning, maak dan een vrijblijvende afspraak of bel voor een telefonische toelichting