ZZP’er en NHG

Wat is NHG?

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Dit is een garantie van de Nederlandse overheid die verstrekt wordt via de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Als jij niet in staat bent om je hypotheek terug te betalen en je huis verkocht moet worden, dan betaalt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning de eventuele restschuld aan de bank. In principe kan iedereen in aanmerking komen voor NHG mits het maximale bedrag niet wordt overtroffen. Elke jaar wordt dit maximale bedrag aangepast aan de kooprijsontwikkeling van de koophuizen. De laatste jaren is het maximumbedrag flink om hoog gegaan. Per 1 januari 2022 is het bedrag gesteld op €355.000,-. Ga je investeren in energiebesparende maatregelen, dan ligt het maximumbedrag 6% hoger. Je kunt dan dus €376.300,- lenen.

Deze regeling geldt ook voor ZZP’ers. Het belangrijkste voordeel is dat, mocht het minder gaan met je bedrijf en je kunt de maandlasten niet meer betalen waardoor er een restschuld ontstaat, dat de Stichting Waarborgfonds deze schuld van jou over neemt. In tijden van hoogconjunctuur waarbij jouw inkomen zich goed ontwikkelt kun je je dit misschien niet voorstellen, maar in tijden van laagconjunctuur kan een dergelijk vangnet erg wenselijk zijn. Bijkomend voordeel is dat het rentetarief iets lager is.

Meestal is het, vanuit kostenoogpunt, voordelig om voor NHG te gaan. Incidenteel zijn de kosten voor het afsluiten van een hypotheek met NHG hoger dan het rentevoordeel. Ook dan kan het zinvol zijn, vanwege het vangnet voor een restschuld.

Wat zijn je kosten bij NHG?

Om een Nationale Hypotheek Garantie af te sluiten betaal je in 2022 eenmalig een bedrag van 0,6% van je hypotheeksom. Hiermee worden de kosten betaald van de garantie aan de banken. De kosten voor de aanvraag van NHG zijn fiscaal aftrekbaar.

Wat zijn de voorwaarden bij NHG?

De belangrijkste voorwaarde voor het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is dat het hypotheekbedrag maximaal €355.000,- bedraagt. Dit bedrag wordt verhoogd met maximaal 6% wanneer dit meerdere bedrag gebruikt wordt voor verduurzaming van de woning.

Hoe regel ik een NHG hypotheek?

Bij elke aanvraag die gedaan wordt, kijken wij of NHG haalbaar is en of het zinvol is. Het kostenverschil en het verschil in maandlasten wordt in het advies goed zichtbaar. Wil je graag meer informatie over hoe wij jou kunnen helpen bij het verkrijgen van je hypotheek, maak dan een vrijblijvende afspraak of bel voor een telefonische toelichting.